Πυροσβεστήρες Εκτύπωση

Επιλέξτε κάποια από τις κατηγορίες πυροσβεστήρων:

       ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

       ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ

       ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ

       ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

       ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ

       ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2

       ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πελατολόγιο
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Γ.Ε.Σ Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε Ο.Σ.Ε
Αεροδρόμιο
Σπάτων
Αττικό Μετρό ΑΕ
Διυλιστηρια Ασπροπύργου
Ε.Λ.Β.Ο
Χαλυβουργική Α.Ε.
Βιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.
Ολυμπιακή
Αεροπορία