Υπηρεσίες Εκτύπωση

Μεταξύ των δραστηριοτήτων μας συμπεριλαμβάνεται το τμήμα παρεχομένων υπηρεσιών μας στους πιο κάτω τομείς:

 • Αναγομώσεις και συντηρήσεις κάθε τύπου πυροσβεστήρων
  Στο εργοστάσιό μας στα Οινόφυτα και στις εγκαταστάσεις μας στο Περιστέρι, λειτουργούν άρτια οργανωμένα τμήματα αναγομώσεων και συντηρήσεων πυροσβεστήρων. Διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα και πεπειραμένο προσωπικό που αποτελούν εγγύηση ποιότητας των εργασιών μας.
  Σε ότι έχει σχέση με την Υδραυλική Δοκιμασία των φιαλών των πυροσβεστήρων που αναγομώνουμε διαθέτουμε την υπ’ αριθ. 164/28-2-2001 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Χαλυβδίνων Φιαλών Υψηλής και Χαμηλής Πίεσης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
  Ακολουθούμε πιστά όλα όσα προβλέπονται στις κείμενες Διατάξεις και έχουν σχέση με το εν λόγω αντικείμενο και χορηγούμε Υπεύθυνες Δηλώσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία των πυροσβεστήρων που συντηρούμε ή αναγομώνουμε.
 • Επιθεωρήσεις Συστημάτων Πυροπροστασίας
  Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επιθεωρήσεις – αναγομώσεις συστημάτων πυροπροστασίας σε ότι έχει σχέση με τα κατασβεστικά υλικά και το ηλεκτρονικό τμήμα αυτών.
  Χορηγούμε έγκυρα Πιστοποιητικά.
 • Μελέτες Πυροπροστασίας
  Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών κάθε είδους εγκατάστασης και μεριμνούμε για την υποβολή των στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση και την εν συνεχεία υλοποίησή τους.
 • Κανονισμοί λειτουργίας εργαστηρίων αναγόμωσης πυροσβεστήρων
  Αναλαμβάνουμε την σύνταξη Κανονισμών λειτουργίας εργαστηρίων αναγόμωσης πυροσβεστήρων και την υποβολή της στον Φορέα Πιστοποίησης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 
Πελατολόγιο
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Γ.Ε.Σ Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε Ο.Σ.Ε
Αεροδρόμιο
Σπάτων
Αττικό Μετρό ΑΕ
Διυλιστηρια Ασπροπύργου
Ε.Λ.Β.Ο
Χαλυβουργική Α.Ε.
Βιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.
Ολυμπιακή
Αεροπορία