ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση:
Κεντρικά Γραφεία - Εμπορικό Τμήμα
Παπαρρηγοπούλου 76, 121 33 Περιστέρι
τηλ.: 210 57 64 653 - 210 57 68 860 - Φαξ: 210 57 52 339
Εργοστάσιο
Θέση Τεμπέλι, 320 11 Οινώφυτα Βοιωτίας
τηλ.: 2260 30 942 - Α.Ο.Η.: 210 68 19 451

http://www.pyrosvestiki.gr

 Πελατολόγιο
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Γ.Ε.Σ Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε Ο.Σ.Ε
Αεροδρόμιο
Σπάτων
Αττικό Μετρό ΑΕ
Διυλιστηρια Ασπροπύργου
Ε.Λ.Β.Ο
Χαλυβουργική Α.Ε.
Βιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.
Ολυμπιακή
Αεροπορία